Regulamin sklepu

OCHRONA DANYCH

1.   Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu są przetwarzane przez mystkowski  krzewy ozdobne z siedzibą Darłowo.ul.Królowej Jadwigi 22/6

2.   Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

•       realizacji umowy

•       jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. 2002. Nr 101 poz.926 ze zm. art 3 pt.2)


ZDJĘCIA, CENY

 

1. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

2.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie  w złotych polskich  i stanowią cenę brutto.

 
ZAMÓWIENIA

1.   Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę .Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2.   Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3.   Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia po podaniu przyczyny.

4.   W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

 

DOSTAWA

1.   Towar zamówiony w sklepie internetowym  dostarczamy za pośrednictwem Poczty      Polskiej oraz firmie kurierskiej UPS.

2.   Na czas otrzymania przesyłki składa się:

•       czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

•       czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.


PŁATNOŚĆ

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

1. Przed wydaniem towaru Klientowi:

•       Przelew na rachunek bankowy

 

2. W momencie odbioru towaru:

•       Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu

NIE WYSYŁAMY ROŚLIN ZA POBRANIEM

 

ZWROTY

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.KOSZT wysyłki za zwrot towaru ponosi Konsument

2.  Zwrot towaru, odbywa się na koszt klienta. Towar zwracany zgodnie z pkt. 8.1, musi być w stanie nienaruszonym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.


REKLAMACJE

1.   Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy.. Zgłoszona wada podlega weryfikacji ,na podstawie zdjęcia uszkodzonego produktu, który stwierdzi czy uszkodzenie nie nastąpiło z winy klienta.

2.   Czas rozpatrzenia reklamacji-14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

3.   Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania paczki.

4.   Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie przez obsługę sklepu

5.   W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi sklep


WYSYŁKA

1.   Towary wysyłane są w od poniedziałku do środy ( z wyłączeniem dni świątecznych)

2.   Standardowy czas realizacji wynosi 1-3 dni wysyłkowych.


UWAGI

1.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.   Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając niniejszy serwis internetowy czy używając go lub prenumerując elektroniczny biuletyn Serwisu, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się natej stronie.Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w PolitycePrywatności. Każdą osobę, wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis,obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danychpersonalnych czy adresowych klientow/użytkownikow Serwisu.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzaćSerwisu i nie prenumerować elektronicznego biuletynu Serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszenio podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienieformularza lub w inny sposób. Dane, o które będą proszeni, tow większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zapytańofertowych i rejestracji na serwisie, będą Państwo proszenio podanie większej liczby danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu.Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której tedane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomościosobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dziękidziałalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemyinformacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany,wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia,komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść przekazywanych informacjikomercyjnych.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów,artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogąbyć dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające tedane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia odbiorców serwisuprzed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystajądo przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegająPolityce Prywatności.